Dược Liệu Bạch hoa xà

Đại cương thuốc nam

16/08/2021 admin 0

ĐẠI CƯƠNG. ĐỊNH NGHĨA. Thuốc y học cổ truyền (gọi là dược vật) là những vật liệu có nguồn gốc thực vật, khoáng vật và […]

Dược Liệu Bạch hoa xà

Cây thuốc nam Bạch hoa xà

04/08/2021 admin 0

Tên khác: Đuôi công hoa trắng, cây lá đinh, bạch tuyết hoa, cây chiến… Tên khoa học: Plumbago zeylanica L, Họ đuôi công (Plumbaginaceae). Cây thuốc Bạch […]

Cây thuốc Bách bộ

Cây thuốc nam: Bách bộ

04/08/2021 admin 0

Tên khác: Vị thuốc Bách bộ còn gọi Đẹt ác, Dây ba mươi,  Bà Phụ Thảo (Nhật Hoa Tử  Bản Thảo), Bách Nãi, Dã Thiên Môn […]

Dược liệu Bản lam căn

Cây thuốc nam: Bản lam căn

04/08/2021 admin 0

Tên khác:  Bản Lam Căn là dược liệu còn gọi là Bọ mẩy, đại thanh. Tên khoa học: Herba Lobeliae.họ Verbenaceae. Mô tả cây thuốc: Cây thuốc Bản lam căn là cây […]

Bạch hoa xà

04/08/2021 admin 0

Tên khoa học: Plumbago zeylanica Họ khoa học: Họ đuôi công Plumbaginaceae Mô tả:   Là một loại cỏ sống dai, cao 0,3-0,6m, có thân rễ, thân có […]

Bạch hoa xà thiệt thảo

04/08/2021 admin 0

Tên khoa học: Odenlandia diffusa (Willd) Roxb. Họ khoa học:  Cà Phê (Rubiaceae). Mô tả: Cây thảo sống hàng năm, mọc bò, nhẵn. Thân hình 4 cạnh, […]

Cây thuốc Bạc hà

Bạc hà

04/08/2021 admin 0

Tên khoa học: Mentha Arvensis Lin. Họ Hoa Môi (Lamiaceae). Mô tả cây thuốc: Cây thuốc Bạc hà là cây thảo, sống lâu năm. Thân mềm, hình […]

Dược Liệu Ba kích

Ba Kích

04/08/2021 admin 0

Ba Kích co tên gọi khác: Bất điêu thảo, Ba cức, Diệp liễu thảo Tên khoa học: Morinda officinalis How. – Rubiaceae Mô tả cây thuốc Ba […]