photo-1636377193042

5 bài thuốc chữa sạm da

06/12/2021 admin 0

1. Bệnh sạm da khu trú 1.1- Tàn nhang:  Bệnh có tính chất gia đình. Có trường hợp trong một gia đình có nhiều người bị, phụ nữ da […]

Dược Liệu Bạch hoa xà

Đại cương thuốc nam

16/08/2021 admin 0

ĐẠI CƯƠNG. ĐỊNH NGHĨA. Thuốc y học cổ truyền (gọi là dược vật) là những vật liệu có nguồn gốc thực vật, khoáng vật và […]

Các vị thuốc Thanh nhiệt

16/08/2021 admin 0

THUỐC THANH NHIỆT ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc thanh nhiệt là những thuốc có tác dụng thanh giải nhiệt tà ở phần lý.  Chỉ định […]

Các vị thuốc Tả hạ

16/08/2021 admin 0

THUỐC TẢ HẠ ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc tả hạ là những thuốc gây đi lỏng (phúc tả) hoặc nhuận tràng, làm tăng cường bài […]

Các vị thuốc lý khí

16/08/2021 admin 0

THUỐC LÝ KHÍ ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc lý khí là những vị thuốc có tác dụng điều trị khí nghịch hoặc khí trệ, còn […]

Các vị thuốc Tiêu thực

16/08/2021 admin 0

THUỐC TIÊU THỰC ĐẠI CƯƠNG Định nghĩa:  Thuốc tiêu thực là những vị thuốc có tác dụng tiêu thực đạo trệ, tăng cường tiêu hoá, […]

Các vị thuốc an thần

16/08/2021 admin 0

THUỐC AN THẦN ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc an thần là những thuốc có tác dụng an thần định trí, dùng để điều trị các […]

Các vị thuốc khai khiếu

16/08/2021 admin 0

THUỐC KHAI KHIẾU ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc khai khiếu là những thuốc có tính tân hương tán (cay, thơm, phát tán), có tác dụng […]