Da liễu, Làm đẹp

Bệnh mày đay

MÀY ĐAY (ẨN CHẨN)   ĐẠI CƯƠNG Mày đay là một bệnh lý da liễu thường gặp được xếp vào chứng Ẩn chẩn, Phong chẩn khối của y học cổ truyền.  Bệnh có bản chất là phản ứng của mao mạch trên da với các yếu tố khác nhau gây nên phù cấp hoặc mạn …

Bệnh mày đay Read More »

Thuốc y học cổ truyền dùng ngoài trong điều trị bệnh da liễu

Thuốc y học cổ truyền dùng ngoài trong điều trị bệnh da liễu (Bệnh bì phu) 1.  Đại cương Thuốc y học cổ truyền dùng ngoài trong da liễu chiếm một vị trí hết sức quan trọng, trong nhiều trường hợp là quan trọng nhất. Cùng với sự phát triển của y học cổ truyền …

Thuốc y học cổ truyền dùng ngoài trong điều trị bệnh da liễu Read More »

Hotline