BÁT MẠCH KỲ KINH

13/08/2021 admin 0

“ Kỳ kinh” là nói đối lại với “ chính kinh”. Mười hai kinh mạch là chủ chốt của kinh lạc, cho nên gọi là […]

Các quy trình giác hơi

14/02/2021 1 ctv 0

QUY TRÌNH GIÁC HƠI ĐẠI CƯƠNG Giác là dùng hơi nóng hoặc bơm hút chân không tạo thành một áp suất âm trong ống (bầu) […]

Quy trình Laser châm

09/02/2021 1 ctv 0

QUY TRÌNH LASER CHÂM ĐẠI CƯƠNG Laser châm là sử dụng ánh sáng đơn sắc phát ra từ một thiết bị Laser công suất thấp […]

QUY TRÌNH LASER CHÂM

29/01/2021 admin 0

QUY TRÌNH LASER CHÂM (Bộ Y Tế) ĐẠI CƯƠNG Laser châm là sử dụng ánh sáng đơn sắc phát ra từ một thiết bị Laser […]

Hào Châm

14/12/2020 admin 0

Hào Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Hào châm là phương pháp sử dụng kim nhỏ (hào kim, 4-6cm) để châm vào huyệt trên cơ thể nhằm mục […]

Điện Châm

14/12/2020 admin 0

Điện Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Điện châm là phương pháp chữa bệnh phối hợp giữa tác dụng chữa bệnh của châm cứu với kích thích […]

Ôn Châm

14/12/2020 admin 0

Ôn Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Ôn châm là vừa châm vừa cứu trên cùng một huyệt. 2. CHỈ ĐỊNH Bệnh lý có nguyên nhân hư […]

Chích Lể

14/12/2020 admin 0

Chích Lể 1. ĐẠI CƯƠNG Chích lể là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc được cha ông ta sử dụng từ ngàn xưa. Chích […]