Hào Châm

14/12/2020 admin 0

Hào Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Hào châm là phương pháp sử dụng kim nhỏ (hào kim, 4-6cm) để châm vào huyệt trên cơ thể nhằm mục […]

Điện Châm

14/12/2020 admin 0

Điện Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Điện châm là phương pháp chữa bệnh phối hợp giữa tác dụng chữa bệnh của châm cứu với kích thích […]

Ôn Châm

14/12/2020 admin 0

Ôn Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Ôn châm là vừa châm vừa cứu trên cùng một huyệt. 2. CHỈ ĐỊNH Bệnh lý có nguyên nhân hư […]

Chích Lể

14/12/2020 admin 0

Chích Lể 1. ĐẠI CƯƠNG Chích lể là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc được cha ông ta sử dụng từ ngàn xưa. Chích […]