Trung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê

Lời tựa cuốn sách Trung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê

TỰ ĐỀ TỰA   Mỗi bệnh có riêng một phương thuốc chữa bệnh Mỗi phương thuốc có một vị thuốc Mỗi vị thuốc có công dụng riêng của nó Nên không biết rõ tính năng của vị thuốc như: Thẩm dược Tính dược thì làm sao biết dược phương bài thuốc? Thẩm phương, tính phương. …

Lời tựa cuốn sách Trung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê Read More »

Vị thuốc tây qua và tri mẫu

TÂY QUA VÀ TRI MẪU Công hiệu khác nhau Tây qua và trị mẫu đều có công dụng thanh thử nhiệt, giải phiền khát, lợi tiểu tiện. Bệnh nhiệt, khô tân dịch miệng khát dùng thì có công hiệu – Nhưng tây qua ngọt, nhạt, nhiều nước mà hàn – Công dụng của nó chuyên …

Vị thuốc tây qua và tri mẫu Read More »

Hotline